mandag den 22. april 2013

landsbyskolen i Kachila... nu med smaa groenne computere

Turen i natbussen til Tulsipur gik fint... da vi skulle ud af busstationen i Ktm blev vi stoppen at politien pga  overlaes paa tagbagagebaereren, men det blev hurtigt loest ved at det hele ovenopaa  blev losset ind af   viduerne , saa vi blev rystet rigtig meget sammen i den i forvejen stopfyldte bus :-) og ankom  efter 14 timer til Tulsipur, hvor jeg blev hjertelig modtaget af  skolelelerparret Sayni og Sobha Ram med morgenmad , varm the,  og eget vaerelse  paa deres sisterhome i tulsipur, hvor jeg  sov det meste af dagen , mens Sayni og Sobha Ram  passede job  paa skolen i Kachila...

Efter en go nats soevn og morgenmad paa tagterrassen  tog vi paa motorcykel ud til landsbyskolen i Kachila (Sisterhome NGO boarding school) , hvor jeg fik lov at deltage i  undervisningen med den lille groenne computer efter OLE (open learning exchange ) metoden, som blev startet op  med et  7 dags introkursus paa skolen i dec 2012, hvor 3 experter  fra OLE-Nepal teamet kom ud og  underviste laerere og ledere i brugen af OLE laeringsmodellen  med den lille groenne XO computer.
 Opstartspakken fra OLE-Nepal med  7 dgs.introkursus , computere og  teknologi  ,blev stoettet af donationer fra Roskildefonden, IT raadgivningsfirmaet 7N og Lego .

 Projektet med den lille groenne computer og samarbejdet med OLE Nepal,  startede under  Børges og mit  besoeg  hos  Sisterhome  NGO i Tulsipur tilbage i  nov. 2011. 
Inden turen til Nepal, havde jeg snakket med en medarbejder i DANIDA / Udenrigsministeriet,  der varmt anbefalede  OLE Nepal som partner ifm opstart af IT læring via  den lille grønne comuter  på skoler i Nepal . DANIDA har  øk. støttet OLE Nepal siden 2006.
link til DANIDAS rapport :

 Ifm introkurset  i dec. 2012 på landsbyskolen i  Kachila, blev  der indstalleret 20 computere+ alt det tekniske.... en server/router med  traadloes  adgang til hele det omfattende  digitale undervisningsbibliotek for alle klassetrin,  lige fra de 4 aarige i nursery  class og opefter.
Der er med mellemrum  daglig  elektricitet  paa skolen, men driften af  det nye IT laerings system er sikret uafbrudt drift , via  et  stort  centralt batteri i   IT-lokalet .

Laeringen  med  de nye smaa groenne computere  er velstruktureret  og  alle skolens klasser faar  45 min. daglig i  IT lokalet . via en rotation ...

Skolens elever modtager  fortsat  den almindelige  daglige  klasseundervisning  efter  de officielle læseplaner , så de fortsat er sikret sammenhæng med  det Nepalesiske uddannelsessystem

Både lærere og elever gav udtryk for stor motivation  omkring hele indførelsen  af  den nye  IT læringskultur  
Jeg var ogsaa  en smut  forbi skolen paa en helligdag, hvor børnene  ellers havde  fri, men på den dag var der ogsaa  fuld gang i IT lokalet med computere , hvor baade elever , lærere og deres  familier nu  kunne lære at bruge de nye grej. 
Ogsaa efter den daglige undervisning  var  IT lokalet fuld af aktivitet   med  elever , lærere, deres venner og  familier.
IT- opstarten  i dec 2012 ,  har ogsaa  øget foraeldrenes opbakning til skolen markant..... og  ikke mindst..... så  er de  begyndt at betale  de  månedlige skolepenge !!  

......og dermed  gjort hele skolens økonomi  og fremtid  bæredygtig. !

Ifm. det nye skoleaar, der startede pr. 21  apr 2013 , har der været  tilgang af nye elever, på flere klassetrin, og der er nu helt op til 35 i  enkelte klasser , hvorfor der er behov for  at anskaffe  yderligere 15  computere . så der ialt bliver et klassesæt på  35  comp.. ... så  hver elev  i klassen  har adgang til en  computer i de 45 min's daglige  IT  undervisning .
Ud over  yderligere  15  computere,  er der nu  et  udtalt  behov for opfølgnings kurser fra OLE Nepal 

OLE-Nepals  gennemproevede  opfølgningsprogram, fremgår af   nedenstående link


Prisen  i  Rs/Euro for  hele opstartspakken i dec. 2012,  incl. 20 smaa groenne computere, er opgjort nedenstaaende  :

The breakdown of initial costs ( Rs 801,650- ie. Euro 7,223-) of teacher training and deployment is as follows:


1) Laptop cost (20 units): Rs 410,000- (Euro 3,694-)
 
2) Equipment (server, power backup, network equipment, set-up, preparation, logistics, transport, insurance)
Rs 153,750- (Euro 1,385-)

3) Teacher Training of 7 days, deployment , travel: Rs 152,000- (Euro 1,370-)
4) Program management and overheads: Rs 85,900- (Euro 774-)

...Den  efterfoelgende rapport fra OLE Nepal kan ses via nedenstaaende link


Ingen kommentarer:

Send en kommentar