tirsdag den 18. december 2012

Laptop og læring blandt skolebørn i Kachila
Siden Børge Lykkegaard og jeg  i nov 2011 besøgte  Landsbyskolen  i Kachila i nærheden af Tulsipur i det sydvestlige Nepal , har vi  søgt  fondsmidler  til opstart IT-støttet undervisning i Kachila ,med de små grønne XO laptops efter principperne i Open Learning   www.onelaptop.org, og OLPC-læringskonceptet http://olpc.com/ .
Siden besøget i nov. 2011  har der  været løbende mail-dialog med Rabi K.,  lederen af  http://www.olenepal.org/  i Ktm. og Sayni Tharu  i Tulsipur, ildsjælen og grundlægger af  landsbyskolen i Kachila. 
 I  starten  2012  blev indgået  samarbejdsaftale mellem  Sayni Tharu og  http://www.olenepal.org/  , hvor Rabi  K.  lavede et budgetudkast  på  13.000 Euro,  prisen for at   indføre  IT støttet læring i  skolens  daglige undervisning  med 35 laptops.
Efter en række ansøgninger , fik vi 25000 kr  fra Roskildefonden,  25000 kr IT rådgiverfirmaet : 7N  og 10.000 kr   fra Lego.  ialt  hvad der  svarer  til  ca.  8000 Euro..
På den baggrund   udarbejdede  Rabi K.  et minimeret opstartsbudget  på 8000 Euro.
   Under Børge Lykkegards  projektbesøg i Tulsipur, her i nov/dec.. 2012 , blev de sidste  aftaler forhandlet på plads mellem Sayni Tharu   og Rabi K.  ,    så der  kunne opstartes med 20 laptops  +  intro kursus for lansbyskolen lærer , der nu er gennemført  her  i dec. 2012 , hvorfra  ovenstående fotos er taget  .
Aktuelt  har Pumpefabrikken Grundfos  støttet med 100.000 kr   til   opfølgning på lærerkurset  i Kachila  , samt   forundersøgelse  og    opstart af  IT-støttet læring efter OLPC-konceptet   , hos Lone Petersens  landsby-udviklingsprojekter   i Nepal , http://kantipur.dk/